motive
 
 

Zvyšovanie výkonnosti

Účinným a praxou overeným manažérskym nástrojom na rast výkonnosti organizácie je aplikácia procesného riadenia.

Skúsení projektoví manažéri a konzultanti Šikland poradenstva sú schopní rýchlo nájsť potenciál zlepšenia výkonnosti vašej organizácie, navrhnúť zodpovedajúce riešenia a aktívne pomôcť s ich implementáciou.

Hlavné produkty

 • Optimalizácia procesov.
 • Systém merania a hodnotenia výkonnosti.
 • Implementácia najlepších postupov.
 • Benchmarking.
 • Optimalizácia využitia kapacít.
 • Zvyšovanie návratnosti investícií do informačných technológií.

Typickí zákazníci

 • organizácie, ktoré chcú zvýšiť výkonnosť,
 • manažéri organizácií, ktorí chcú zefektívniť procesy,
 • organizácie, ktoré potrebujú zvýšiť výkonnosť dcérskych spoločností,
 • organizácie pod veľkým konkurenčným tlakom.

Prínosy riešenia

 • vyriešenie problémov jednotlivých procesov,
 • úspora firemných zdrojov a kapacít,
 • zjednodušenie a zrýchlenie realizácie procesov,
 • zlepšenie výsledkov.
 
 
 
 

Európsky fond pre regionálny rozvoj a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podporujú investície do Vašej budúcnosti

2008 Copyright Šikland poradenstvo | napíšte nám