motive
 
 

Zlepšovanie riadenia kvality

Uplatnenie zákazníckych princípov vnútri každej organizácie pomáha zvyšovať pridanú hodnotu a rozvíjať konkurenčné výhody.

Náš tím konzultantov je pripravený implementovať moderné postupy manažmentu kvality tak, aby nezaťažovali zbytočnou administratívou zamestnancov vašej organizácie.

Hlavné produkty

 • Audity systému manažmentu kvality.
 • Zjednodušenie a zefektívnenie byrokratických systémov riadenia kvality.
 • Implementácia postupov a techník manažmentu kvality.
 • Zaistenie manažmentu kvality formou outsourcingu.
 • Tvorba „štíhlej“ organizačnej dokumentácie.

Typickí zákazníci

 • organizácie budujúce systém manažmentu kvality,
 • manažéri organizácií, ktorí chcú zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a produktov,
 • organizácie, ktoré nie sú spokojné s existujúcim systémom manažmentu kvality,
 • organizácie, ktoré sa pripravujú na certifikačné audity.

Prínosy riešenia

 • zvýšenie zákazníckej spokojnosti,
 • rast zákazníckej lojality,
 • zníženie nákladov na nekvalitu,
 • zníženie administratívnej záťaže,
 • zlepšenie kontroly.
 
 
 
 

Európsky fond pre regionálny rozvoj a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podporujú investície do Vašej budúcnosti

2008 Copyright Šikland poradenstvo | napíšte nám