motive
 
 

Strategický rozvoj

Organizačná štruktúra je prvým krokom k úspešnému riadeniu. Ďalším krokom je vypracovanie stratégie firmy, ktorá spočíva predovšetkým v jej poslaní, plánoch a cieľoch, analýze trhu, analýze vlastných zdrojov a finančných možnostiach firmy. Pre každú firmu si je nutné uvedomiť, kam ide a prečo tam ide, ďalej ako dlho tam pôjde a v akej veľkosti tam dôjde. Odpovedať si na otázky KAM – PREČO – AKO DLHO – V AKEJ VEĽKOSTI je jedna z dôležitých fáz vytvorenia vlastnej stratégie firmy. Vieme, že väčšina podnikateľov má všetky tieto dôležité veci v hlave. Naši odborníci sú pripravení vaše vízie konzultovať, vypracovať stratégiu a následne ich spoločne uviesť do praxe.

S rozvojom firmy sú úzko späté ľudské zdroje, ktoré patria k dôležitým faktorom ovplyvňujúcim chod spoločnosti. Práve znalosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov rozhodujú o výsledkoch a uplatnení spoločnosti v konkurenčne náročnom prostredí. Ak má firma uspieť, je nutné investovať do rozvoja zamestnancov, do ich výcviku a vzdelávania. Naša spoločnosť vám zaistí, aby vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti prebiehalo koncepčne podľa firemného plánu, ktorý rešpektuje stratégiu ďalšieho rozvoja firmy.

 
 
 
 

Európsky fond pre regionálny rozvoj a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podporujú investície do Vašej budúcnosti

2008 Copyright Šikland poradenstvo | napíšte nám