motive
 
 

Projektový outsourcing

Jedným z možných spôsobov dosiahnutia plánovaných výsledkov a splnenia cieľov je využitie externých kvalifikovaných pracovníkov formou projektového outsourcingu.

Spoločnosť Šikland poradenstvo ponúka špičkových a skúsených pracovníkov, ktorí prevezmú zodpovednosť za riadenie a realizáciu projektov alebo vybraných procesov a systémov.

Hlavné produkty

  • Outsourcing riadenia vybraných procesov.
  • Projektové kapacity – vedúci projektu a konzultanti.
  • Príprava outsourcingu vybranej oblasti alebo procesu.
  • Zaistenie „Quality assurance“ projektov.

Typickí zákazníci

  • organizácie pripravujúce outsourcing,
  • manažéri organizácií, ktorým chýbajú projektové kapacity,
  • organizácie, ktoré chcú zrýchliť a skvalitniť realizáciu interných projektov.

Prínosy riešenia

  • kvalitná a rýchla realizácia,
  • ekonomicky výhodné riešenie,
  • úspora času manažmentu
 
 
 
 

Európsky fond pre regionálny rozvoj a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podporujú investície do Vašej budúcnosti

2008 Copyright Šikland poradenstvo | napíšte nám